Skytrack IoT – Skytrack
// showcase

Skytrack IoT

Интернет на нещата (IoT) е система от взаимосвързани компютърни устройства, механични и цифрови машини, предмети, животни или хора, които са снабдени с уникални идентификатори (UID) и имат възможност да предават данни по мрежа, без да е необходимо взаимодействие между хора или между хора и компютри.

Call Now Button