Управление на автопарка – Skytrack

Управление на автопарка

Получете пълен контрол върху вашия автопарк и ресурси с нашите решения. GPS проследяващите устройства Skytrack ви предлагат постоянно предаване на данни за състоянието на вашия автопарк по всяко време, като същевременно намаляват разходите и увеличават производителността.

Как работи

Дистанционно управление и проследяване на автопарка

Телематиката вече е неразделна част от всеки съвременен бизнес. Организацията и правилната експлоатация на корпоративния автомобилен парк са необходими условия за повишаване на ефективността и за растеж на компанията.

Не е достатъчно само да получите GPS координатите на текущото местоположение на автомобилите от вашия автопарк. Разполагайки с данни за разхода на гориво, изминатото разстояние и много други параметри, вие ще можете ефективно да управлявате ресурсите на вашия автопарк. Оптимизацията на маршрута може да намали разходите за гориво с до 30%, а разпознаването на водача и наблюдението на поведението му ще гарантират високо качество на доставките и проследимост, когато се налага да се разследват оплаквания. Получете пълен контрол върху вашия автопарк и ресурси с нашите решения.

Публикувано:
юли 27, 2022
Категория:
Телематика
Клиент:
Фирми
Call Now Button