Мотоциклети – Skytrack

Мотоциклети

Повишете безопасността на ценния си актив с нашите решения – винаги ще знаете текущото му местоположение, ще получавате предупреждения, ако мотоциклетът се премества или проследяващото устройство е изключено от батерията.

Как работи

Проследяване, защита и безопасност на мотоциклета

Подобрете безопасността на своя мотоциклет с решенията за защита от кражба, предлагани от Skytrack. С нашия GPS тракер винаги ще знаете текущото положение на мотоциклета, ще получавате предупреждения, ако мотоциклетът се движи или GPS тракерът е изключен от батерията.

Публикувано:
декември 2, 2021
Категория:
Телематика
Клиент:
Индивидуални собственици
Call Now Button