Политика за поверителност – Skytrack

Политика за поверителност

Поверителността Ви е важна за Skytrack. Ето защо разработихме Политика за поверителност, която урежда събирането, използването, разкриването, прехвърлянето и съхранението на вашите данни. В допълнение към тази Политика за поверителност предоставяме данни и информация за поверителност, които са включени в нашите продукти за конкретни функции, които изискват използването на вашата лична информация. Можете да прочетете тази информация, преди да активирате тези функции, от настройките, свързани с функциите в продуктите.

Събиране и използване на лична информация

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закон № 4624/2019 и други разпоредби на съответното законодателство за защита на личните данни, в качеството си на администратор на лични данни, Skytrack Ви уведомява, че обработва Вашите лични данни, събрани чрез подаване на заявление за предоставяне на продукт или услуга, или в контекста на общи отношения, партньорства и сделки със Skytrack, в съответствие със следното:

Личните данни включват всякаква информация, която може да доведе пряко или в комбинация с друга до уникалното ви идентифициране като физическо лице. Тази категория включва данни като име, телефонен номер, имейл адрес и др.

Възможно е да бъдете помолени да предоставите лична информация като част от комуникацията със Skytrack или с филиал на Skytrack. Skytrack и нейните филиали могат да обменят Ваша лична информация с Вас и да я използват в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Те могат също така да ги комбинират с друга информация, за да предоставят и подобряват нашите продукти и услуги, както и съдържание и реклама. Не се изисква да предоставяте исканата лична информация, но ако решите да пропуснете това действие, в много случаи няма да можем да ви предоставим нашите продукти или услуги или да отговорим на въпросите, които може да имате.

Каква лична информация събираме?

Когато се свържете със Skytrack, закупите продукт или услуга, комуникирате или участвате в онлайн проучване или се абонирате за нашия бюлетин, ние можем да съберем информация като име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес, предпочитания за контакт и методи на плащане.

Можем да събираме информация като професия, език, пощенски код, телефонен код, уникален идентификатор на устройство, URL адрес, местоположение и часова зона, в която се използва продуктът на Skytrack, за да разберем по-добре поведението на нашите клиенти и да подобрим нашите продукти, услуги и реклами.

Можем да събираме информация за дейностите на нашите клиенти в нашия уебсайт, нашите облачни услуги, акаунта ни в Play Store и App Store, както и за други наши продукти и услуги. Тази информация се събира и използва, за да ни помогне да предоставим по-полезна информация на нашите клиенти и да разберем кои части от нашия уебсайт, продукти и услуги представляват най-голям интерес за обществеността. Събраните данни не се считат за лична информация съгласно настоящата Политика за поверителност.

Можем да събираме и съхраняваме информация за начина, по който използвате нашите услуги, включително заявки за търсене. Тази информация може да се използва за подобряване на релевантността на резултатите, предоставяни от нашите услуги. С изключение на няколко ограничени случая, предназначени да гарантират качеството на нашите интернет услуги, тази информация няма да бъде свързана с вашия IP адрес.

С вашето изрично съгласие можем да събираме данни за това как използвате устройството и приложенията си, за да помогнем на разработчиците на приложения да подобрят своите приложения.

Предоставяйки Личните си данни на Skytrack, Вие се съгласявате тези данни да бъдат използвани в съответствие с настоящата Политика. Вашите Лични данни не се използват за никакви други цели, освен ако не получим вашето разрешение или ако това се изисква по закон.

Цел на обработката

Skytrack събира и обработва Вашите лични данни, които са необходими всеки път за управление на Вашите заявки относно Вашите покупки и поръчки, за сключване и изпълнение на договор, както и за идентифициране, проверка на Вашите данни и комуникация с Вас на етапа на преддоговорните и договорните отношения с Вас, както и за всяка друга комуникация, транзакция или партньорство, които имате със Skytrack.

Обработката на вашите данни служи за цели като: а) Предоставяне на нашите услуги на договорна основа и предоставяне на информация за сключването и обслужването на договор и за времето, през което договорът е в сила, б) гарантиране на търговската достоверност, надеждността и сигурността на сделките, както и на упражняването на правата на финансова свобода и свобода на информацията, в) информация за обработката на личните ви данни и за упражняването на съответните ви права.

Правно основание за обработката

а) легитимния интерес на Skytrack да предоставя услугите си на договорна основа, сигурността на транзакциите, финансовата свобода и свободата на информацията,
б) По отношение на вашата информация и упражняването на вашите права: изпълнение на задължение съгласно законодателството за защита на личните данни,
в) В случаите, когато сме получили вашето съгласие, особено когато обработката не може да се основава на някое от горепосочените правни основания, обработката на данни се основава на вашето съгласие.

Как използваме вашата лична информация

Използваме вашата лична информация за идентификация при комуникация с вас, за обслужване и поддръжка на вашите заявки и за предоставяне на нашите услуги.

Освен това личната информация, която събираме, ни позволява да ви информираме за най-новите съобщения за продукти, актуализации на софтуера и предстоящи събития на Skytrack. Ако не желаете да бъдете включени в нашия списък с получатели, имате право да се откажете от него по всяко време.

Използваме и лична информация, която ни помага да създаваме, разработваме, предоставяме и подобряваме нашите продукти, услуги, съдържание и реклама, както и да предотвратяваме загуби и измами.

От време на време може да използваме вашата лична информация, за да ви изпращаме важни известия, като например пазарни съобщения и актуализации на нашите условия и политики.

Също така си запазваме правото да използваме лична информация за вътрешнофирмени цели, като например контрол, анализ на данни и проучвания за подобряване на продуктите и услугите на Skytrack, както и за комуникация с нашите клиенти.

Ако участвате в лотария, конкурс или подобна промоция, може да използваме предоставената от вас информация за управление на тези програми.

Как събираме Вашите Лични данни

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас: чрез имейл, чрез телефонни обаждания, чрез факс, чрез всички видове договори за продажба/услуги/продукти, които сключвате с нашата компания, в контекста на заявен от Вас интерес за сключване на договори за продажба и за предоставяне на оферти/услуги/продукти от компанията, чрез формата за контакт, която се намира на нашия уебсайт, когато изберете да се абонирате за нашия бюлетин.

Предоставяйки Личните си данни на Skytrack, Вие се съгласявате тези данни да бъдат използвани в съответствие с настоящата Политика. Вашите Лични данни не се използват за никакви други цели, освен ако не получим вашето разрешение или ако това се изисква от закона или професионалните спецификации.

Обработка на данни с цел популяризиране на продукти и услуги

С Вашето предварително съгласие Skytrack може да обработва лични данни, за да Ви информира за продукти или услуги, от които може да се интересувате. За тази цел обработваме информация, свързана с нашите услуги, за да представим продукти, услуги или оферти, които отговарят на вашите нужди. Във всеки случай имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за горепосочената цел за директен маркетинг на услуги, като подадете искане до Skytrack.

Получатели на вашите данни

Получатели на необходимите, според целта на обработката, данни са Skytrack и компетентните служители в рамките на техните задължения.

При изпълнение на нашите договорни, законови и регулаторни задължения, обслужване на нашите законни интереси или тези на трети страни (например дъщерни дружества и партньорски компании), както и в случаите, когато Skytrack е упълномощена или е получила вашето съгласие, Skytrack може да уведоми въз основа на целта за конкретното предаване на конкретна лична информация на своите стратегически партньори в областта на продуктите и услугите или на партньори, които помагат на Skytrack да извършва промоционални дейности за клиентите. Личната информация ще бъде разкривана от Skytrack само за предоставяне или подобряване на нейните продукти и услуги и няма да бъде разкривана на трети страни за техни собствени рекламни цели.

Skytrack обменя лична информация с доставчици на услуги, като например обработка на информация, кредитиране, обработка на клиентски поръчки, доставка на продукти, управление и надграждане на клиентски данни, обслужване на клиенти и вашия интерес към нашите продукти и услуги и провеждане на проучване или анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите. Горепосочените компании са задължени да защитават вашата информация и се намират на територията на всяко място, където Skytrack оперира.

Skytrack може да бъде задължена по закон да разкрие Вашата лична информация в рамките на съдебно производство, висящ съдебен спор и/или по искане на публични органи. Можем да разкрием информация по причини, свързани с националната сигурност, спазването на закона или в обществен интерес.

Skytrack може да предава Вашите лични данни на трети държави или международни организации извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), при условие че: (а) осигурено е адекватно ниво на защита въз основа на решения на ЕС относно адекватността, задължителни корпоративни правила, стандартни договори и одобрени кодекси за поведение; или (б) са предоставени подходящи гаранции за тяхното обработване съгласно закона. Ако не се прилага нито едно от горепосочените условия, прехвърлянето може да се осъществи, ако са спазени дерогациите, посочени в законодателството, включително следните: i) сте предоставили на Skytrack изричното си съгласие, ii) прехвърлянето е необходимо за изпълнението на договор със Skytrack, iii) прехвърлянето е необходимо за установяването, упражняването или поддържането на правни претенции, iv) предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес.

Защита на личната информация

Skytrack се отнася много сериозно към сигурността на вашата лична информация. Онлайн услугите на Skytrack защитават личната ви информация, когато я прехвърляте, като използват методи за криптиране. Когато личните ви данни се съхраняват от Skytrack, ние използваме компютърни системи с ограничен достъп, разположени в помещения, в които са взети мерки за физическа сигурност. Във всеки случай ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността, целостта и наличността на вашите данни. Стремим се да гарантираме, че вашата лична информация се прехвърля, съхранява и обработва в съответствие с подходящи международни стандарти и процедури за сигурност.

Съгласуваност и запазване на лична информация

Skytrack ви улеснява да поддържате личната си информация точна, пълна и актуална. Ние съхраняваме вашата лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в тази Политика за поверителност, освен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг период.

Достъп до лична информация

Можете да ни помогнете да гарантираме, че информацията за контакт и предпочитанията ви са точни, пълни и актуални. За всяка лична информация, която съхраняваме, ще осигурим достъп за всякакви цели, както и да поискате коригиране на данните си, ако са неточни, или изтриване на данните, ако Skytrack не е задължена да ги поддържа по закон или за законни търговски цели.

Уебсайтове и услуги на трети страни

Уебсайтовете, продуктите, приложенията и услугите на Skytrack могат да съдържат връзки към уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Техните продукти и услуги може да използват или предлагат продукти или услуги на трети страни.

Информацията, събрана от трети страни, която може да включва данни за местоположението и сайта или информация за контакт, се урежда от съответните практики за поверителност на третите страни. Призоваваме ви да се запознаете с практиките за поверителност на горепосочените трети страни.

Уебсайтовете, продуктите, приложенията и услугите на Skytrack могат да съдържат връзки към уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Техните продукти и услуги може да използват или предлагат продукти или услуги на трети страни.

Информацията, събрана от трети страни, която може да включва данни за местоположението и сайта или информация за контакт, се урежда от съответните практики за поверителност на третите страни. Призоваваме ви да се запознаете с практиките за поверителност на горепосочените трети страни.

Права, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон 4624/2019

Правото да бъдете информирани и да получите потвърждение дали личните данни, съхранявани от Skytrack, се обработват в рамките на един месец от датата на искането.

  • Право на достъп до лични данни, и по-специално до информация относно целите на тяхното обработване за професионални цели.
  • Правото да бъдете предварително информирани и да дадете съгласието си за разкриване/предаване на данни на потенциални получатели, на които могат да бъдат разкрити лични данни, по-специално по отношение на получатели в трети държави или международни организации.
  • Правото да получавате физически или електронни копия на обработваните лични данни.
  • Правото да ограничите обработката на вашите данни.
  • Правото да възразите срещу всяка по-нататъшна обработка на вашите лични данни, които притежаваме (право на възражение).
  • Правото да поискате изтриване на личните ви данни от файловете, които съхраняваме (право да бъдете забравени), при определени условия, като например когато данните вече не са необходими, оттеглили сте съгласието си, данните са били незаконно обработени и т.н.
  • Правото да поискате прехвърляне на Вашите данни от Skytrack към друг обработващ лични данни (право на преносимост на данните).
  • Право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на производството, основано на предварителното съгласие за оттегляне, и е допустимо повторно издаване на оттеглено съгласие.
  • Право на обжалване пред съответния орган. Имате право да се обърнете към гръцкия орган за защита на данните, ако смятате, че правата ви са нарушени по някакъв начин. За компетентността на Органа и начина на подаване на жалба можете да посетите неговия уебсайт (www.dpa.gr – Citizens – Submit a complaint to the Authority), където има подробна информация.

Упражняването на горепосочените права е валидно за в бъдеще и не включва вече извършена обработка на данни.

Бисквитки и други технологии

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия диск на всеки посетител/потребител, на неговия смартфон или на друго устройство, свързано с интернет, за уникална идентификация на браузъра на посетителя или за съхраняване на информация и настройки в браузъра, като например предпочитания език. Те се използват за улесняване на достъпа на посетителя/потребителя по отношение на използването на конкретни услуги на уебсайта, за предоставяне на персонализирани уебсайтове и за адаптиране на реклами и друго съдържание, така че да отразяват вашите специални нужди и интереси. Не можем да прочетем никаква информация от твърдия ви диск, дори и да съхраняваме там бисквитки. Не можем да потвърдим личната ви самоличност въз основа на тази информация. Можете да деактивирате бисквитките, които вече са съхранени на компютъра ви, но е важно да знаете, че някои функции са достъпни само чрез използването на бисквитки и ако изберете да откажете бисквитките, тези функции може да не са достъпни. Можете да намерите повече информация за бисквитките на адрес www.allaboutcookies.org.

Необходими бисквитки. Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат деактивирани. Обикновено те се определят само като отговор на действията, които предприемате. Можете да настроите браузъра си да блокира бисквитките или да ви предупреждава за тях, но след това някои части на уебсайта няма да работят. Тези „бисквитки“ не съхраняват информация, която да ви идентифицира.

Функционални бисквитки. Тези „бисквитки“ позволяват на уебсайта да запомни направените от вас избори, за да осигури функционалност във ваша полза. Например функционалните „бисквитки“ позволяват на уебсайта да запомни специфични за вас настройки, като например избора на държава и състоянието на онлайн връзката, ако сте я избрали, както и да показва предишни пратки, проследени пакети и други персонализирани функции.

Подробни бисквитки. Тези „бисквитки“ ни позволяват да събираме данни, свързани с използването на уебсайта от вас, включително съдържанието, върху което кликвате, докато разглеждате уебсайта, за да подобрим работата и дизайна на уебсайта. Тези „бисквитки“ могат да бъдат предоставени от трета страна доставчик на инструменти за анализ, но се използват само за цели, свързани с уебсайта.

Рекламни бисквитки. Рекламните бисквитки се поставят на нашия уебсайт от трети страни. Те могат да бъдат използвани от тези компании за създаване на профил на вашите интереси, за да можем да ви показваме подходящи реклами в други уебсайтове. Те не съхраняват директно лични данни, а се основават на уникалната идентификация на вашия браузър и на устройството, с което се свързвате с интернет. Ако не разрешите тези „бисквитки“, рекламите, които ще виждате, ще бъдат по-слабо насочени.

Бисквитки на трети страни. Някои трети страни също поставят „бисквитки“ на вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт. С тези бисквитки те събират данни за ефективността на рекламите и взаимодействието ви с нашия уебсайт. Те могат да използват тези данни, за да направят статистически изводи и да подобрят рекламното ви преживяване като посетител. Тези трети страни действат като независими администратори.

Уебсайтовете, уеб услугите, интерактивните приложения, електронните писма и рекламите на Skytrack могат да използват бисквитки и други технологии, като пикселни маркери и уеб сигнали. Горепосочените технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да посочим кои раздели на нашите уебсайтове са посетени от посетители, както и да улесним и измерим ефективността на рекламите и уеб търсенията. Ние третираме информацията, събрана от бисквитки и други технологии, като нелична информация. Въпреки това, доколкото адресите на интернет протоколи (IP) или подобни идентификатори се считат за лична информация съгласно приложимото законодателство, ние също третираме тези идентификатори като лична информация. По същия начин, доколкото нелична информация се комбинира с лична информация, ние третираме комбинираната информация като лична съгласно настоящата Политика за поверителност.

Рекламите, предоставяни от рекламната платформа на Skytrack, могат да се появяват в новините на Skytrack и в електронната ви поща. Ако не желаете да получавате реклами, насочени към вашите интереси, от рекламната платформа на Skytrack, можете да се отпишете от получаването на тези реклами.

Skytrack и нашите партньори използват също така бисквитки и други технологии, за да запомнят лична информация, когато използвате нашия уебсайт, уеб услуги и приложения. Нашата цел в горните случаи е да направим преживяването ви със Skytrack по-удобно и лично. Например, ако знаем първото Ви име, можем да Ви посрещнем при следващото Ви посещение в Skytrack. Познаването на вашата страна и език ни позволява да ви предоставим потребителско изживяване, съобразено с вашите нужди. Знанието, че някой, който използва вашия компютър или устройство, е закупил определен продукт или услуга, ни позволява да направим нашите реклами и електронни съобщения по-подходящи за вашите интереси. Освен това, знаейки вашата информация за контакт, хардуерни идентификатори и друга информация за вашия компютър или устройство, ние можем да персонализираме вашите приложения и да ви предоставим по-добра поддръжка на клиенти.

Ако искате да забраните бисквитките, отидете в Предпочитания на браузъра и след това изберете прозореца Поверителност, за да управлявате предпочитанията си. От мобилното си устройство отидете в Настройки, след това в браузъра, превъртете надолу до раздела Поверителност и сигурност и докоснете Блокиране на бисквитки, за да управлявате предпочитанията си. Отидете в настройките на всеки браузър, за да разберете как да деактивирате бисквитките. Моля, имайте предвид, че когато „бисквитките“ са деактивирани, определени функции на уебсайта Skytrack няма да бъдат достъпни.

Както при повечето интернет услуги, ние събираме определена информация автоматично и я съхраняваме в дневници. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), тип и език на браузъра, доставчик на интернет услуги (ISP), уебсайтове и приложения за препращане и влизане, операционна система, дата/час на потвърждение и поток от кликвания.

Използваме горепосочената информация, за да разберем и анализираме тенденциите, да управляваме уебсайта, да разберем поведението на потребителите на сайта, да подобрим нашите продукти и услуги и да съберем демографски данни за нашата потребителска база като цяло. Skytrack може да използва тази информация в контекста на маркетингови и рекламни услуги.

В някои имейли използваме единичен локатор на ресурса за кликване („URL за кликване“), който препраща към съдържание на уебсайта Skytrack. Когато клиентите кликнат върху някой от изброените по-горе уникални локатори на ресурси (URL), те преминават през отделен уеб сървър, преди да достигнат до целевата страница на нашия уебсайт. Откриваме горепосочените данни за кликвания, за да можем да определим интереса към конкретни въпроси и да измерим ефективността на комуникацията с нашите клиенти. Ако не желаете да се извършва това обхождане, не трябва да кликвате върху текстови или графични връзки в имейли.

Пикселните маркери ни позволяват да изпращаме имейли във формат, удобен за четене от клиентите, и ни информират дали съобщението е било отворено. Можем да използваме тази информация, за да намалим или премахнем съобщенията, изпращани на клиентите.

Въпроси за поверителността

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно политиката за поверителност на Skytrack или обработката на данни, моля, свържете се с нас.

Всички комуникационни съобщения се преглеждат и отговорите се предоставят възможно най-скоро.

Skytrack може от време на време да актуализира своята Политика за поверителност. Когато променим тази политика, на нашия уебсайт ще бъде публикувано известие заедно с актуализираната Политика за поверителност.

Политиката за поверителност на Skytrack е актуализирана на 19 януари 2022 г.

Call Now Button